Endret: 22 jan 2018     Opprettet: 25 jun 2017

Endringer i "Eierseksjonsloven".

 

Ny eiereksjonslov

 

Ikrafttredelsesdato: 1.1.2018

Den nye loven gjør det nødvendig å ajourføre våre vedtekter.

Styret vil senere kommentere de vesentligste endringer som vedrører vårt boligsameie.

Det kan ikke sees bort i fra at det blir nødvendig med et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2018 for å bringe formalitetene i orden.

 

Dagens vedtekter og ny lov

I overgangsreglene til nye eierseksjonslov fremgår det at dersom sameiet har vedtektsbestemmelser som er i strid med ny eierseksjonslov, slutter disse å gjelde senest ett år etter at loven er trådt i kraft. Det betyr at disse vedtektsbestemmelsene gjelder frem til 01.01.2019, med mindre vedtektene endres i løpet av 2018.