Endret: 17 okt 2017     Opprettet: 31 mai 2017

Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Garasjesameie.

Finstad Park Garasjesameiet og Finstad Park Driftssameie ble 30. mai 2017 konstituert med egne vedtekter og styrer. Finstad Park Driftssameie, «Driftssameiet» har ansvaret for drift og vedlikehold av arealet utenfor husparsellene med terrasser, samt grendehuset. Finstad Park Garasjesameiet, «Garasjesameiet», har ansvar for drift og vedlikehold av garasje- og bod/kjellerareal. Styrene i hvert av de nevnte sameier består av to styremedlemmer fra hvert av de tre boligsameiene. Sameiene er registret som egne foretak i Brønnøysundregistret og har egne regnskaper.

SE OGSÅ HER!  (Her finner du også vedtektene, navn på tillitsvalgte m.v.)