Endret: 2 mar 2018     Opprettet: 30 jan 2018

HEISKONTROLL.

se videre . .

HEISKONTROLL.

Etter gjeldenede regelverk skal heisene kontrolleres av off. myndighet hvert annet år.

Onsdag 31. januar 2018 ble denne kontollen utført på heisene i vårt sameie.

Neste kontroll av den offentlige heiskontrollen skal være i 2020.

OTIS skal fortsatt ha ettersyn (service) på heisene 4 ganger i året.