Husordensreglene. Endringer ble vedtatt på sameiermøtet 25. april 2017

Den vesentligste endringen gjaldt flagging fra balkong.

Oppdaterte vedtekter finnes her,  vedtatt 25, april 2017.

Husordensreglene -  og endringer av disse - fastsettes av sameiermøtet.