Endret: 14 mar 2018     Opprettet: 12 okt 2014

Kjøring og parkering på sameiets område. Gjesteparkering

GJESTEPARKERING.

Gjesteparkeringsplasser finnes på inngangssiden for Midtskogen 7, 9, 11, samt på inngangssiden for Midtskogen 1.

Ved Midtskogen 1 er det 11 HC-plasser som er overbygd. Dette ble anlagt etter krav fra Ski kommune.

Styret i Finstad Park Driftssameie vil så snart som mulig etablere et system som gjør at gjesteparkeringen virkelig blir forbeholdt dette.

De nye parkeringsplassene på området skal også skiltes som GJESTEPARKERINGSPLASSER. Hvilket "regime" man skal etablere for å sikre at dette blir forbeholdt gjester skal det tas stilling til senere.

Driftssameiet synes at antall overbygde HC-plasser for gjester er noe i overkant. Siden dette var et plankrav fra Ski kommune, skal det søkes om å få redusert antallet gjesteparkeringsplasser til dette formål.

 

Totalt er det tegnet inn 55 gjesteparkeringsplasser.

(Vi kan også bruke parkeringsplassen til Villenga barnehave utenfor barnehavens åpningstider. Området er skiltet.)

 

KJØRING OG PARKERING

Det skal ikke kjøres eller parkeres inne på sameiets område.

Unntaket for kjøring er varelevering, av- og pålessing, kortere opphold for håndverkere o.l. samt nødvendig persontransport.

Parkering inne på området kan også hindre effektiv snørydding om vinteren.

Når det gjelder parkering på det såkalte ”betonggresset” (gjennomhullet beleggningsstein) i front av hvert hus, skal det ikke kjøres eller parkeres der. Dette er sikkerhetssoner beregnet for adkomst av brannbiler.

Det er krav om at disse områdene også skal holdes åpne og kjørbare om vinteren.