Endret: 26 nov 2018     Opprettet: 22 nov 2018

Ny branninstruks november 2018

Ny branninstruks er utarbeidet og distribuert til alle beboere.

Ny branninstruks er utarbeidet. Viktigste endringer er at du nå har 5 minutter på deg for å avstille en uønsket alarm og at betjeningsveiledningen for brannsentralen (i 1. etg.) er gjort så enkel som mulig.

Ny branninstruks

Se også Rundskriv 7/2018 her.