Vedtatt på årsmøtet 9. april 2019.

Vedtekter for Finstad Park Boligsameie 1, vedtatt 09.04.2019. 

Vedtektene kan kun endres av årsmøtet, og bygger på lov om eierseksjoner.