Sideskjerming på balkonger

Bestillinger ble foretatt i 2015, 2016 og 2017. Om det kommer noen ny mulighet for bestilling bestemmes av etterspørselen!

Fra prøve oppsettingen i 2015